imolese calcio

Imola - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Stadio Romeo Galli | Sức chứa: 3,809

Logo IMOLESE CALCIO

HUẤN LUYỆN VIÊN

Dionisi, Alessio

CẦU THỦ

2

Giacomo Sciacca

Vị trí: Hậu vệ

4

Bensaja, Nicholas

Vị trí: Tiền vệ

5

Checchi, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

6

Tissone, Alessio

Vị trí: Hậu vệ

7

Varutti, Mickael

Vị trí: Hậu vệ

7

Tattini, Marco

Vị trí: Tiền đạo

8

Valentini, Michele

Vị trí: Tiền vệ

9

Jukic, Andrea

Vị trí: Tiền đạo

10

Belcastro, Luca

Vị trí: Tiền vệ

11

Giannini, Giuseppe

Vị trí: Tiền vệ

12

De Gori, Enrico

Vị trí: Thủ môn

14

Zucchetti, Raul

Vị trí: Hậu vệ

17

Lanini, Eric

Vị trí: Tiền đạo

18

Garattoni, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

19

Boccardi, Filippo

Vị trí: Hậu vệ

20

Gargiulo, Mario

Vị trí: Tiền vệ

21

Carraro, Federico

Vị trí: Tiền vệ

22

Rossi, Gian

Vị trí: Thủ môn

Turrin, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

23

Rinaldi, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

24

Hraiech, Saber

Vị trí: Tiền vệ

25

Corentin Fiore

Vị trí: Hậu vệ

26

Carini, Filippo

Vị trí: Hậu vệ

29

Mosti, Nicola

Vị trí: Tiền vệ

Ranieri, Roberto

Vị trí: Tiền vệ

Tabacchi, Aaron

Vị trí: Tiền đạo

30

Marchi, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Pierluigi Cappelluzzo

Vị trí: Tiền đạo

27

Rossetti, Simone

Vị trí: Tiền đạo

28

Giovinco, Giuseppe

Vị trí: Tiền vệ

31

Garoia, Manuele

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Dionisi, Alessio

CẦU THỦ

2

Giacomo Sciacca

Vị trí: Hậu vệ

4

Bensaja, Nicholas

Vị trí: Tiền vệ

5

Checchi, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

6

Tissone, Alessio

Vị trí: Hậu vệ

7

Varutti, Mickael

Vị trí: Hậu vệ

7

Tattini, Marco

Vị trí: Tiền đạo

8

Valentini, Michele

Vị trí: Tiền vệ

9

Jukic, Andrea

Vị trí: Tiền đạo

10

Belcastro, Luca

Vị trí: Tiền vệ

11

Giannini, Giuseppe

Vị trí: Tiền vệ

12

De Gori, Enrico

Vị trí: Thủ môn

14

Zucchetti, Raul

Vị trí: Hậu vệ

17

Lanini, Eric

Vị trí: Tiền đạo

18

Garattoni, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

19

Boccardi, Filippo

Vị trí: Hậu vệ

20

Gargiulo, Mario

Vị trí: Tiền vệ

21

Carraro, Federico

Vị trí: Tiền vệ

22

Rossi, Gian

Vị trí: Thủ môn

Turrin, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

23

Rinaldi, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

24

Hraiech, Saber

Vị trí: Tiền vệ

25

Corentin Fiore

Vị trí: Hậu vệ

26

Carini, Filippo

Vị trí: Hậu vệ

29

Mosti, Nicola

Vị trí: Tiền vệ

Ranieri, Roberto

Vị trí: Tiền vệ

Tabacchi, Aaron

Vị trí: Tiền đạo

30

Marchi, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Pierluigi Cappelluzzo

Vị trí: Tiền đạo

27

Rossetti, Simone

Vị trí: Tiền đạo

28

Giovinco, Giuseppe

Vị trí: Tiền vệ

31

Garoia, Manuele

Vị trí: Thủ môn